J RS1928;66

Jämtland: Frösön


austmoþ[r]/austmoþ[(r)] kuþfastaR sun */' lit rai.../ra(i)[(s)]... .../...(-)[(n)] þino/(þ)(i)no auk| |kirua bru þisa| |auk h[on] [li]t/[li](t) kristno eotalont/eo(t)alont [*]/ (o)sbiurn kirþi bru triun/(t)riun rai[s]t auk tsain/(t)sain runoR þisaR

Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron, Tryn och Sten högg runorna.


På Historiska museet i Stockholm finns denna kopia av runstenen från Frösön. Originalet har flyttats flera gånger och står nu på landstingshusets gård.

Foto © Christer Hamp 2011-10-29