LtRR1987;248

Lettland: Daugmale


...- ÷ runar ÷ þesar ÷ o -...

... dessa runor ...


Föremålet av kalksten finns i Lettlands historiska museum, Latvijas Nacion?lais vēstures muzejs, i Riga.

Foto © Christer Hamp 2006-08-09

Tillbaka till listan