M 2

Medelpad: Svala, Njurunda socken


oskir barþi

Asgeir gjorde [runorna]


Det som återstår av runstenen står vid Njurunda kyrka, utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan, vid parkeringen. Den stod ursprungligen 4 km åt sydväst, men flyttades till kyrkan 1923. En period har den också funnits i Sundsvalls museum.

Foto © Christer Hamp 2014-08-09