M 8

Medelpad: Sköle, Tuna socken


aunhar| |riti stin þina| |abtiR salua u[k at biurn s]unu si[nn]

Ögnar reste denna sten efter Salve och efter Björn, sina söner


Runstenen står nu under tak på Torkarlsberget i Matfors, dit den flyttades av hembygdsföreningen 1942.

Foto © Christer Hamp 2014-08-08