N 184

Norge: Galteland, Evje


arn×[stin] × risti × stin × þi[na] × iftir × bior × [s]un × sin × [sa × uar] tuþr × i liþi × þ[(o)s × knutr soti × iklot +] ¶ × in is ko[þ]

Arnstein reste denna sten efter Bjor, sin son. Han dog i hären då Knut angrep England. Gud är en.


Runstenen i sju fragment finns i Historisk museum i Oslo. Inskriften nämner kung Knuts erövring av England 1015-16.

Foto © Christer Hamp 2008-08-10