N 236

Norge: Sele, Bore socken


(m)a(l)(i) : es : a : s(t)ain(i) : þesu(m) : a- ...
uorb ÷ likia : hol(f) : til -...
: at : aign : auk : at : oþli : (e)- : --

Avtalet på denna sten är att halva varpet tillhör [Sele] till ägo och odal


Runstenen från omkring år 1100 finns i Arkeologisk museum i Stavanger. Varp betyder här fiskerättigheter.

Foto © Christer Hamp 2016-06-11