N 249

Norge: Bø, Randaberg socken


× k(o)^lbiørn : het ma^þ(r) : (e)(r) (b)(i)(o)(k)e : her

Kolbjörn hette mannen som bodde här


Runstenen står rest på villatomten Bøveien 123 i Randaberg, ett par hundra meter från havet. Den är känd för forskningen åtminstone sedan 1639. Terje Spurkland anser att stenen restes i förhistorisk tid och fick sin runinskrift på 1100-talet. Inskriften är hårt sliten, stenen har troligen legat som tröskel under lång tid. En bit närmare havet står en annan rest sten.

N 59.01389
E 5.57895

Foto © Christer Hamp 2016-06-13