N 252

Norge: Stavanger


al(f)---ir : (b)r(i)str : raisti : stain : þina : aft : arlik ¶ trot(i)n : (s)(i)(n) : -(s)-(i)(n)(u)(a)s : --(a)--(n)-------- : (i)s (h)an (:) (b)ar(i)þ¶is(k) : uiþ ¶ ol(a)if

Alfgeir präst reste denna sten efter Erling, sin herre, som blev sviken när han slogs mot Olav.


Minneskorset över Erling Skjalgsson restes vid Breiavatnet i Stavanger av hans präst Alfgeir efter Erlings död i slaget mot kung Olav II Haraldsson (Olof den helige) 21 december 1028 (datum enligt skylten i museet). Korset står nu i Stavanger museum.

Foto © Christer Hamp 2016-06-12