N 257

Norge: Talgje kyrka


... uiþ : a^nlat : sit ÷ -...
...es ÷ kirkio : þæsse · til : ke^rþa^r ...
...t(e) : til : uista^r : ua^l-...
... ...l : dyrþa^r : o^uk : ga^f : til : se^gs : ...

... vid sin död ...
... till att bygga denna kyrka ...
... till uppehälle ...
... till ära, och gav till sex ...


Taljge kyrka ligger på ön Finnøy norr om Stavanger. Inskriften från 1100-talet står på en runsten som blivit delad och använd som kvaderatenar i kyrkan. Fyra delar syns på utsidan av kyrkans södra vägg, en del i korets sydöstra hörn, en på korets södra vägg under fönstret och två i huvudskeppets sydöstra hörn.

N 59.1063
E 5.8415

Foto © Christer Hamp 2016-06-13