N 262

Norge: Bru, Mosterøy socken


adonai in : ici
k-a^n krtto
m a^b li i

Adonai ... ecce
... credo
M[atthæus](?) ap[ostolus](?) L[ucas](?) J[ohannes](?)


Det medeltida blykorset finns nu i Arkeoologisk museum i Stavanger. Tolkningen är efter Rundata. Wikipedia berättar att Adonai är en hebreisk tilltalsform, "Min herre!", och brukas i Gamla Testamentet om Gud som Israels Herre.

Foto © Christer Hamp 2016-06-11