N 265

Norge: Utstein kloster, Mosterøy socken


fr · gregorius

Frater Gregorius


Ristningen är gjord på en av kyrkans hörnstenar i nordöstra hörnet, på den sida som vetter åt norr. Den har numera hamnat bakom ett stuprör och är ganska svår att se.

N 59.103398
E 5.591019

Foto © Christer Hamp 2016-06-13