N 268

Norge: Sandeid kyrka


suæin {P}res{T}r : {LET} br-- mik

Sven präst lät göra mig


Klockan är gjuten omkring år 1200, och finns nu i Universitetsmuseet i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15