N 384

Norge: Stedje kyrka


þe^nna (:) sta^(f) : (g)a^f : siþhriþ : a hu... ...irir so^lo a^r^ndo^rs o^k se^r til misku^na^r

Denna stav gav Sigrid på Hval för Antors själ och till nåd för sig själv


I Universitetsmuseet i Bergen finns nedersta delen av en av de pelare som bar upp stavkyrkan i Stedje i Sogn, som byggdes på 1180-talet. Kyrkan revs 1867. Även några andra delar av kyrkan finns bevarade i museet, bl.a. två snidade portaler.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15