N 548

Norge: Alshus, Kråkerøy socken


-

-


Blykorset med nonsensinskrift från medeltiden finns på Historisk museum i Oslo. I Norges innskrifter med de yngre runer skriver Magnus Olsen så här om nonsensrunornas funktion:
Ristningen på Alshus-korset synes således å ha det meste av sin magiske kraft i massevirkningen som slår en i møte fra de runelignende tegn. Nettop tegn som lignet runer, men ikke var verklige runer kunne gjøre god fyllest før sig. Tegnene var utolkelige, och skadevesenet som de var beregnet på, skulde ikke kunne ta sitt øie fra dem.

Foto © Christer Hamp 2008-08-10