N 583

Norge: Hesby kyrka


÷ þæssa^r ÷ run^ne^r ÷ rest ÷ eiriker ÷ ba^r--r ÷ fe(i)(t) þa^n^n ÷ ueter ÷ (æ)r ÷ ho^n^n ÷ ua^r reist ÷ uallet^e ÷

Dessa runor ristade Erik präst. Han gjorde det den vinter kyrkan restes. Farväl.


Inskriften står på en av hörnstenarna i korets sydöstra hörn, på östra sidan. Längre ner på samma sten finns inskriften N 584. Kyrkan är byggd omkring år 1250 och ligger på Finnøy norr om Stavanger.

N 59.176169
E 5.814092

Foto © Christer Hamp 2016-06-13