N 605

Norge: Nordre Bugården, Bryggen, Bergen


amor uin

Kärleken segrar


Runpinnen från 1200-talet finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15