N 610

Norge: Nordre Bugården, Bryggen, Bergen


fæcumisi

Den som visade nåd


Runpinnen från andra hälften av 1200-talet finns i Bryggens museum i Bergen. Enligt förklaringen i museet är tolkningen osäker, men texten kan vara ett försök att skriva qui fecit misericordium.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15