N 622

Norge: Nordre Bugården, Bryggen, Bergen


÷ au^e ma^ria

Ave Maria


Laggkärlsbottnen är daterad till före 1413 och finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15