N 628

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


sisesisisesilsisiþaniralat
dihsse dominos domios sede a dæhstris m(e)oe

-
Herren sade till min herre: sitt på min högra sida


Runpinnen, daterad till före 1198, finns i Bryggens museum i Bergen. De runor som återges på första raden ovan har inte tolkats. Andra raden är inledningen till psalm 109 i Vulgata.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15