N631

Norge: Søre Engelgården, Bryggen, Bergen


§A maria ÷ peperit ÷ cristum ÷ elisabet ÷ peperit ÷ iohan=nem ÷ baptistam ÷ in ÷ illarum
§B u=(e)nerac(i)o-(e) ÷ sis ÷ absoluta ÷÷ æcsi ÷ inkalue ÷ dominus te ÷ uacat ÷ ad ÷ lu

Maria födde Kristus, Elisabet födde Johannes Döparen. Dyrka dem och finn frälsning. Gå ut, hårlöse [ = barn]. Herren kallar dig till ljuset.


Kopian av runkaveln, daterad "före 1393" är fotograferad på Stockolms Medeltidsmuseum i utställningen: Barn i stan – lek och allvar på medeltiden. En vandringsutställning från Bryggens museum, Bergen, Norge. Bilden visar inskriftens början, sida A.

Foto © Christer Hamp 2007-04-07

Tillbaka till listan