N 633

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


? uiþ auhum : to^bias : sannat : okulus : istas ominnis f(a)-?fau?fao??
sidra^k : missa^k : æ^þ og : benagog myl o^gum : eomos uiþb(l)o^þ

För ögon - Tobias botar denne persons ögon
Sadrak, Mesak, Abed-Nego ...


Runpinnen, daterad till efter 1332, finns i Bryggens museum i Bergen. Bilden visar den sida av pinnen som återges med första raden ovan. Inskriften börjar på fornnordiska och fortsätter på latin och kanske grekiska.
Den blinde Tobias fick synen åter sedan ärkeängeln Rafael lärt hans son att stryka gallan av en fisk på hans ögon. Sadrak, Mesak och Abed-Nego var tre män som Nebukadnesar kastade i ugnen, men som överlevde med guds hjälp.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15