N 637

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


teo^nesius · ioha^nes · serafiho^n
--us masifia^nesus : tenisius o
sussbissusbirumæþano^le

Dionysos, Johannes, Serapion, Malchus, Maximianus, Dionysios, ...


Runpinnen finns i Bryggens museum i Bergen. Rundata anger åldern till efter 1238. Museets skylt är så bra att jag citerar den rakt av här:
Denna runpinne från 1200-talet innehåller namnen Dionysos, Johannes, Serapion, Malchus och Maximianus - fem av sju mansnamn som är kända från en medeltida legend från Efesos om sjusovarna. Sju kristna män sökte tillflykt till en håla i berget Celion på flykt från kejsar Delius. Kejsaren lät mura in dem i hålan. När hålan öppnades 300 år senare fann man de sju männen sovande. De vaknade ett ögonblick, bekände sin tro för biskopen, och somnade in i döden. De blev skyddshelgon mot sömnlöshet och feber, och det är vad denna amulettformade runpinne troligen har blivit använd till.
Legenden är bäst känd från Jacobus de Voragines Legenda Aurea från omkring 1260, men inskriften på denna pinne är troligen äldre och bygger på en äldre tradition.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15