N 640

Norge: Søre Søstergården, Bryggen, Bergen


sator ÷ arebo ÷ teneþ ÷ obera ÷ rotas
æekræ r÷kre ærman numænsiknumt æram r
æekræ r:kre ærman numænsiknumt æram
koncummatum æct ¶ klas a

Sator Arepo tenet opera rotas
Acre, acre ærnem ... ærnem
Acre, acre ærnem ... ærnem
Consummatum est. Klas á


Runpinnen från 1100-talet finns i Bryggens museum i Bergen. Första raden syns på bilden intill och återger på en rad det välkända kvadratiska kryptogrammet Sator Arepo. De tre första raderna är en magisk formel. På den fjärde och sista sidan läser vi Jesu sista ord på korset: Det är fullbordat. Inskriften avslutas med ägarbeteckningen "Klas äger".

Foto © Christer Hamp 2016-06-15