N 657

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


... mankerþ : t^ueir : øurar
... ...n:kerþ : tueir : øura^r

... mantal två öre
... mantal två öre


Runpinnen från omkring år 1250 finns i Bryggens museum i Bergen. Bara em del av pinnen återstår. Det handlar om skatt från två gårdar.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15