N 697

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


kuþmutr a

Gudmund äger


Märklappen från före år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15