N 715

Norge: Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen


nigulas a mik

Nikolas äger mig


Märklappen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15