N 730

Norge: Søndre Søstergården, Bryggen, Bergen


sihurþær

Sigurd


Märklappen från efter år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15