N 735

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


couæk a þræþr þisa
ho^f : fimta mo^rk

Solveig äger dessa trådar
Fem och en halv mark


Märklappen från före år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen. Bilden visar den text som återges på första raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15