N A285

Norge: Vesle Hjerkinn


-

-


Den lilla blyplattan med en nonsensinskrift med runliknande tecken finns i Historisk museum i Oslo. Den kommer från utgrävningen av en gård i fjällen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-17