N A72

Norge: Lom kirke


÷ pate^r nostær gui
es i clis maþeu ÷
markus lukas
au maria gracia

Fader vår som
är i himmelen Matteus
Markus Lukas
Var hälsad Maria, full av nåd


Runpinnen finns att se i Historisk museum i Oslo. På bilden syns den text som återges med första raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-17