N B11

Norge: Bryggen, Bergen


÷ felleg : er : fuþ : sin : bylli
÷ fuþorg lbasm

Hemsk är den som för dryck till fittan


Runpinnen från omkring år 1250 finns i Bryggens museum i Bergen. Den text som syns på bilden är den som återges med första raden ovan. Inskriftens andra rad börjar som runraden och fortsätter med några fel, men enligt förklaringen i museet kan det vara ett sätt att syfta på homosexualitet.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15