N B118

Norge: Søndre Bugården, Bryggen, Bergen


u^n þu · mær · a^n (e)^k · þær · gunnild^r · kys mik
kan ek þik

Om du älskar mig så älskar jag dig, Gunhild. Kyss mig, jag känner dig väl.


Runpinnen från före år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen. Bilden visar den text som återges med första raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15