N B122

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


ingiriþ ' i(e)ngo(o^m)

Ingrid -


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15