N B127

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


æ---æ-n---(r)þ(a)^(n)þ · am^unda · ha^ra^ll ·

... Amund, Harald


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15