N B13

Norge: Bryggen, Bergen


(m)-kæl · petr · ioanes · andres · lafranc · tomas · olafr · klemet · nikulas · aller hælger
men giæte min · not ouk dah lfs mins ouk salo kuþ se mik ok s(i)hni
<kuþ> <kifi> <o>s <byr> <ok> <kafo> <mar>i<a>
h(i)-lbe mer <klim>et hialbe m(e)^r alle gc hlk(e)r h(i)(a)

Mikael, Peter, Johannes, Andreas, Lavrans, Tomas, Olav, Klemet, Niklas. Alla heliga män skydde mig natt och dag, mitt liv och min själ. Må Gud se mig och välsigna mig. Gud give oss god vind och Maria god tur. Hjälp mig Klemet, hjälp mig alla Guds heliga!


Runpinnen från efter år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15