N B145

Norge: Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen


fe^ll · til · friþra^r · þ(e)^llu · fa^rl(e)^gh^ra^r · m(e)^r · a^rla · fiska^ll · festiba^la · fo^rn · byr hama^r¶¶no^r^na
· þæim (u)ihdi · he^uir þunda^r · þo^rnluþrs · (e)o^lun·buþa^r · g^lo^uma^r · gyghia^rto^uma
ka^lt^rs falkha · haldet ÷ omnia : uinsciþ · amo^r · æþ nos c^(c)itam(m)-- · amori ·
ga^ld^rs fasl(e)^gha · haldet ÷ omnia · uinciþ · amo^r · æþ · nos · c(e)damus · amori ·

Kärleken vände sig för mig tidigt till den vackra, skadliga kvinnan ... har hållits fast ... Kärleken övervinner allt, så låt oss besegras av kärleken.


Runpinnen från omkring år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen. Den sista meningen är ett citat av Virgilius.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15