N B172

Norge: Bryggen, Bergen


h(a)^(n)(s)(a)^rþþ b
h-ua^rþrm
þnb

-


Runpinnen finns i Bryggens museum i Bergen. Texten har inte tolkats.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15