N B181

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


ma^þr : ska^l ho^nom^n : hæift : n(e)(n)- : --(a)t : uist -
slit : uiha : lô^utomk : hio ek : g(e)rþ-(N)g : (r)--
n : fôurum : sNyra : knæfa : þøy(k)-- -- : k(r)aka
(:) --
uak(e) : hyka^þ : fylk(i)a : manat : hirþum : -

-


Runpinnen från omkring år 1200 finns i Bryggens museum i Bergen. Texten är skriven på det nordiska versmåttet hrynhent, men stora delar av pinnen saknas, och texten har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15