N B184

Norge: Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen


fanabælti iok biacku þina

Må bältet från Fana öka din skönhet


Runpinnen från efter år 1198 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15