N B192

Norge: Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen


slika^ ^uilda · ek · mina sem þu est

Som du är ville jag att min vore


Runpinnen från före år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen. Man kan fundera på hur den hamnat i vattnet under Bryggen. Kanske mottagaren inte alls var mottaglig för budskapet och bara slängde bort den ovanligt välgjorda runpinnen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15