N B218

Norge: Bryggen, Bergen


: þus : ris : (t)--ka--ro^(u)-þr-a s(a)^(b)-o^þ -o-

-


Runpinnen från omkring år 1200 finns i Bryggens museum i Bergen. Norska Nasjonalbibliotekets databas anger att den är "ikke meningsgivande"

Foto © Christer Hamp 2016-06-15