N B252

Norge: Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen


imi stæin hæitti a^ldri røykr riuki : a^ldri sæyþir soþni : ut yl : in^n kyl imi stæin hæitti :

Ime värmde stenen. Aldrig ska röken ryka. Aldrig ska maten bli kokt. Ut med värmen, in med kylan! Ime värmde stenen.


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15