N B255

Norge: Gullsko-passasjen, Bryggen, Bergen


÷ myttar bol^la katr haluan^n bol^la auþr hal^luin an^nan bo tast
hal^l¶¶a^uan b holmr hal^luan b
uar ken^nir uira uitr ugllaþan sitita
air nemr opt ok storom alun^ns grun^ntar mik blun^nti

-
Vår [äktenskapets gud] får ingen att sitta olycklig. Kvinnan berövar mig ofta nästan sömnen.


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen. Enligt informationen i museet handlar de första två raderna ovan om fördelningen av en ask (omkring 10 liter) av något, men någon direkt översättning finns inte där. De följande två raderna kan läsas enligt ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15