N B26

Norge: Bryggen, Bergen


frþoræsamær
fuþorkhn
kuþorkhnisætbmly

-


Knivskaftet av trä finns på Bryggens museum, Bergen. Bilden visar början av inskriften, första raden i translittereringen ovan. Texten, utom möjligen första raden, är övningar i att rista runraden - med varierande framgång.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15

Tillbaka till listan