N B333

Norge: Nordre Søstergården, Bryggen, Bergen


sira : ion ¶ s(e)n^ndir : gun^nari : huit : ku(i)þiu guþrs o^k
sina hakon^n ...

Herr Jon sänder Gunnar Vit Guds och sina hälsningar. Håkon ...


Runpinnen från efter år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15