N B351

Norge: Bryggen, Bergen


f-

-


Märklappen finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15