N B361

Norge: Bryggen, Bergen


<stan>a<r>

Steinar


Runpinnen finns i Bryggens museum i Bergen. Namnet är skrivet med lönnrunor.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15