N B39

Norge: Bryggen, Bergen


smiþur ÷ saa^rþ ÷ uiktisi
af ÷ snæltu÷benum

Smed låg med Vigdis från Sneldebeinene


Träspiken från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15