N B420

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


÷ þui ÷ a^tt ÷ af ÷ dirþa^r÷taf-e : -eka^r : ma^rk:sko^na-
elender a^lam : sæt(i)at : bioþa

Ty av högt tärningsspel kommer många slags ...


Runpinnen från före år 1413 finns i Bryggens museum i Bergen. Textens andra rad är svårtolkad, men innehåller namnet Erland och ordet bjuda.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15