N B434

Norge: Bryggen, Bergen


ion silkifuþ a mek en guþormr fuþcllæikir
ræist mik en : ion fuþkula ræþr m(e)k

Jon silkesfitta äger mig, Guttorm fittslickare
ristade mig och Jon fittkula läser mig


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15